Follow us on social

生意額跌六成 銅鑼灣Cafe轉型賣兩餸飯Work唔Work?老闆:「再低谷都試過,希望大家一齊撐住」

疫情下食肆禁令持續,銅鑼灣一間cafe就轉型自救,晚市轉賣兩餸飯外賣,希望幫補生意。老闆Evelyn表示,為了員工和食客,會盡所能繼續營業,「最緊要係人情味,畀到大家一個避風港!」

一齊祝福所有小店都可以渡過難關啦!