Follow us on social

【自助餐2022】聖誕自助餐回本大作戰!3小時任食生蠔龍蝦 米芝蓮燒味 過百款美食超吸引!點食先最抵?有咩攻略推介?

又到年尾,你book咗自助餐未? HAPPY 同策劃人就去咗逸東酒店最盡方式食自助餐 —— 食到回本為止!每人只可以食自己抽中嘅種類,究竟前菜、海鮮、熱盤、甜品,邊樣最易回本?有咩攻略?即刻睇片~~

\\ 盡做 · HAPPY星期二 · 約定你 // 生活需要盡一點,一齊以最盡方式發掘香港另一面,挑戰極限、直視恐懼,重拾青春熱!

精彩重溫

最盡方式世界盃:https://bit.ly/3VVjJ4D

最盡方式睇夜景:https://youtu.be/dCFC7sfB47g

最盡方式撐港產片:https://bit.ly/3Ridpl4

最盡方式紋身:https://bit.ly/3pUiVi0

最盡方式做貓奴 :https://bit.ly/3RXDtlG

最盡方式食海鮮:http://bit.ly/3U3rOCt