Follow us on social

準備移民?好想旅行?Damia搞機場歡送會 聽聽留下來的人心底話

無論係移民定旅行,相信大家身邊都有唔少朋友離開香港,Damia今次去機場搞歡送會,為即將上飛機嘅佢哋餞行,唔知會發掘到啲咩故事呢?說了再見、約定再見、又係咪真係就會再見?