Follow us on social

【突發】Ah Gi著旗袍影像初公開 帶你行勻油麻地、大南街、西九 一日體驗文青好去處

 Ah Gi親身帶你遊走香港文青好去處! Ah Gi 點解唔黑臉,仲笑得咁開心?原來著住旗袍去咗唔同文青必去checkpoint!香港邊度咁好玩?最想同Ah Gi去邊個景點?即刻留言話我哋知啦!

\ 藝遊社區 /

詳情:https://www.discoverhongkong.com/tc/e…