Follow us on social

全民造星咖喱南丫島挑戰攀岩 全程畏高嗌到拆天 結果能成功嗎?

【咖喱南丫島攀岩 嗌到拆天?!】

咖喱無懼畏高去戶外攀岩 會唔會成功? 咖喱做過醫生,又參加過《全民造星》,點知原來好細膽?!明知自己畏高,都要爬到5層樓咁高去攀岩,原來係為咗…… 想知佢挑戰成唔成功,即刻睇片!

\❗更多精彩內容 萬勿錯過❗/

Ep.2:打工仔爸爸40歲先嚟做鼓手?!

Ep.3:精算師橫越全港島 香港世一集郵!

ACOO《盡做》 X FTLife 富通保險 @ftlifehk :「Power Up!你都可以做世一!」真人Show提你:有夢就要追!