Follow us on social

香港樂壇唔可以消失! 35年資深音樂人趙增熹為傻仔、傻女造歌手夢「唔做音樂唔得!」

#趙增熹 為梅艷芳、張國榮等經典巨星製作過音樂,入行35年目睹本地樂壇變化,「而家香港廣東歌大趨勢好似唔想將真實感受同觀眾分享,大部分聽落有種抽離嘅感覺。」「一世都想做音樂」的他,不甘心樂壇就此消失,決定自己歌手,自己培育!

「韓國可以攞Grammy,點解香港人唔得?」成立「大台主」計劃後,趙增熹默默尋找想把音樂當終身事業的人,只要有心就可以成為他的學生。要追尋音樂夢「Later is better than never」,你會是其中之一嗎?

‣‣ 盡做 · 盡早音樂 Sooner Music ‣‣ 等待綻放的音樂力量 ‣‣