Follow us on social

本地小本共融餐廳 致為小眾提供實質幫助

講起女仔打卡cafe,點少得粉紅花牆、精美餐點…… 但係打卡食野背後,又有咩吸引到米姬帶大家去今集2359介紹嘅呢間sayiloveyouhk cafe呢?唔關佢哋野食事、都唔關影相事,係因為兩位老闆背後嘅開店理念……