Follow us on social

搜尋結果: #鏡粉

【玩命前夫👨 VS 👩成魔前妻】 如果有一日,你老婆……唔係,係前妻,迷戀MIRROR迷到將屋企塞滿「紙牌MIRROR兵馬俑」嘅時候,作為老公…..唔係,係前夫,你會點反擊? 有一位玩命前夫就有個大膽嘅想法:將應援換曬自己個樣。💣💥💥 本住無聊事認真做嘅精神,我哋ACOO決定送佢一程!究竟佢會唔會原地變成真·前夫?! (悄悄話:整應援原來真係唔簡單,要向各大應援粉絲團致最崇高嘅敬意) 幕前主持+幕後主腦:Kayan @Happy & Kayan

MIRROR CONCERT   前夫   鏡粉