Follow us on social

搜尋結果: #前夫

【前夫復仇戰下集】 過去三年,MIRROR帶給香港人數之不盡的鼓勵和歡樂。從他們身上,我們看到12個追夢的靈魂,12份堅毅與勇氣。 到現在,12子正在經歷一個巨大難關,是時候輪到我們撐住MIRROR,告訴鏡仔們All In One的不只12人,還有我們。 《前夫復仇戰上集》播出後,很多觀眾都關注前夫Tommy的下場。而我們亦希望,《前夫復仇戰下集》能為大家帶來一點溫暖,成為大家繼續撐住、堅持走下去的力量。 節目主持人:嘉欣 @Happy & Kayan 即時重溫【前夫復仇戰上集】 https://youtu.be/qTH8pX–pRA

ALLinOne   Mirror   前夫   

【玩命前夫👨 VS 👩成魔前妻】 如果有一日,你老婆……唔係,係前妻,迷戀MIRROR迷到將屋企塞滿「紙牌MIRROR兵馬俑」嘅時候,作為老公…..唔係,係前夫,你會點反擊? 有一位玩命前夫就有個大膽嘅想法:將應援換曬自己個樣。💣💥💥 本住無聊事認真做嘅精神,我哋ACOO決定送佢一程!究竟佢會唔會原地變成真·前夫?! (悄悄話:整應援原來真係唔簡單,要向各大應援粉絲團致最崇高嘅敬意) 幕前主持+幕後主腦:Kayan @Happy & Kayan

MIRROR CONCERT   前夫   鏡粉