Follow us on social

搜尋結果: #明天一切如常

全城熱播嘅 #Mirror 單飛作品 #小諧星 、 #迴光物語 ,旋律都係出自吳林峰之手。呢位唱作人出道兩年,原來曾經窮到戶口連100蚊都冇;嚟到今日,佢準備登上屬於自己嘅舞台,踏入音樂路嘅新里程,佢卻最希望「 #明天一切如常 」,點解呢?今集2359會請吳林峰分享吓佢嘅體會。 #提提你 #吳林峰 #明天一切如常演唱會 #十月十六號

即將喺麥花臣開演唱會嘅吳林峰,由busker到歌手,佢對廣東歌當然有住深厚感情,我哋同佢做咗個別開生面嘅「快問快唱」,快啲聽下佢心聲啦!到底唱《樂壇已死》嘅佢,又係咪真係覺得香港樂壇已死? #提提你 #吳林峰 #明天一切如常演唱會 #十月十六號 硬照攝影:Mak 化妝整頭:Kaho Cheng 服裝: A[S]USL