Follow us on social

【重慶大廈探秘!】非洲人睇波都講廣東話粗口!?直闖居港黑人私竇睇世界盃2022直播氣氛熱爆 唔理加納、喀麥隆只要係非洲隊就撐 高呼「One Love Africa」

【最盡睇世界盃私竇】

正所謂「大隱隱於市」,喺尖沙咀鬧市中嘅重慶大廈竟然有間士多,日頭賣非洲土產,夜晚就變成睇世界盃直播嘅私竇,每晚招呼幾廿個非洲人一齊睇波狂歡🇨🇲🇬🇭🇲🇦🇸🇳!

今集 #盡行式 , Happy @happyzeus 就帶大家走入重慶大廈,📺直擊兩場非洲國家有份踢嘅分組賽,一齊感受非洲式熱情🔥!大膽嘅Happy竟然夠膽買非洲對家贏,究竟佢能否安全踏出重慶大廈!?

原來非洲人睇波會講廣東話粗口🤬!?

原來非洲人睇波會食㊙️㊙️㊙️!?

原來非洲人打氣口號係咁🏟!?

原來非洲人都有一個足球夢⚽!?