Follow us on social

搜尋結果: #青春不要臉

防疫措施再再再度收得不能再緊之下,電視娛樂似乎成為咗不少人僅有的慰藉,傳統電視台也好、串流平台也好,節目的傳誦度及受關注程度都有直線提高:ViuTV的《IT狗》成為了不少Social Media平台的討論焦點,備受年輕一輩的追捧,劇中多番戲謔對手的「大台理論」惹起了關注,同一時期TVB的《青春不要臉》雖然較少在Facebook同連登獲得正面評價,但係收視成績亦係不錯,特別是劇集以一眾電視巨星發跡史為藍本,重現大量如梁朝偉、劉德華及周星馳等人上位經過,對於不少由細到大都睇大台的成熟觀眾來講,猶如一趟回復青春的時光旅程。   大台不得網民歡心可以話係「單眼佬都知」的鐵一般事實,於是就算節目在現實世界中的收視數字尚可,網絡世界中都仍然係負評處處,其中《青春不要臉》就被評為劇情老土同販賣回憶,仲話劇名「不要臉」改得貼切、符合台格云云;單單去點評個別劇集的劇情係咪老土或者意義不大,更加引起到興趣的反而係大台先前陸續引入多位高層,立心圖強要行年輕化之路,事隔一排,到底佢哋係咪有向「青春」行前了一小/大步呢?   參考製作生態,劇集拍攝需時,要改革都難以一時三刻見到成效,同時大台早前公佈的一系列大計,主要都係以綜藝節目為本,於是即管睇睇相關成績又係點樣:昨晚開筆之際剛好睇到一個全新綜藝節目《不可能任務》,性質上係類近真人騷,一班普遍年資尚淺的藝人擔大旗,在有限時間去學習點樣做龍虎武師;單以首集來看,藝人演出都好四平八穩,真人騷通常需要的「愛與成長」元素都應有盡有,包括排除萬難克服心魔等等,稍有驚喜的反而係一眾導師,其中總指揮林迪安係國際級人馬,擔任過包括《Matrix》同《蜘蛛俠2》等大片的武術指導,他連同其他幾位年資至少二三十年的同行聚首一堂,一手一腳咁去傳授多年心得同技藝,誠意可嘉。   《不可能任務》勾起了對早前另一綜藝節目《好聲好戲》的印象,當時一批知名度更高的藝人以新手身分學習配音,除了學員的心路歷程,節目同時揭示了配音行業不為人知的一面,包括從業員如何努力下苦功、經歷什麼苦與樂等等;對比邀請不同名廚教人煮餸,以及互相競技,甚至男神女神走入廚房,七手八腳煮餐便飯,《不可能任務》同《好聲好戲》都係向前行了一步,要新鮮度有新鮮度,至少針對一眾可能仍然以大台為主要娛樂途徑的觀眾而言,須知道並不是所有家庭觀眾都有網民的識見,有機會涉獵全球不同平台的節目;要意義有意義,在昨晚首集的《不可能任務》,一眾導師的說話令人尤其深刻,表明今次參與就係本住薪火相傳的心,希望為行業出一分力,不僅僅有益於相關節目的製作,這種精神對整個影視行業其實都是非常重要。   如果因人廢言會令人偏執、封閉,因台而廢節目同樣會收窄大家的眼光同視野,一個機構若有不是,當然可以抨擊、指正,同時一旦對方時有好的作品,係咪或者都值得有較公道的評價?  

TVB   余拜仁   青春不要臉