Follow us on social

搜尋結果: #沙中線通車

【沙中開通點解超興奮】 有種興奮,唔係人人有~ 你又有定冇? 原名:綠袖子 原唱:徐小鳳 改詞:狼少 唱:狼少 MV Producer:Alfred 沙中開通點解超興奮 會展灰色點解超吸引 沙中開通點解超興奮 有幾興奮我為乜興奮 金鐘會展紅磡旺角東九龍塘大圍沙田 火炭大學大埔墟太和粉嶺 上水羅湖落馬洲 沙中開通點解超興奮 會展灰色點解超吸引 查實搭車使乜鬼興奮 有得減車費先最開心