Follow us on social

謝安琪來自菲律賓 ?!  Blackpink Jennie似泰國人?! 外國人傻傻分不清:「好難睇得出啊!」

亞洲人面孔對於外國人黎講,係咪真係好似個個都一樣咁?如果要估呢班女明星嚟自邊度,佢哋又識唔識分呢?我哋一齊睇下啦!