Follow us on social

搜尋結果: #鄭志剛

張家朗喺東京奧運的花劍項目勇奪金牌後,燃起了很多人的激情和夢想!嚟緊有四百幾個基層小朋友,將會接受系統化嘅劍擊訓練。新世界行政總裁鄭志剛呢日仲做埋主持同張家朗有講有笑,今集2359同大家睇下呢個咁有意義嘅「小劍神計劃」! Credit: Tokyo 2020 on DAZN/FIE Fencing Channel @YouTube

小劍神   張家朗   東京奧運   ...